Лабораторная работа: Визначення кількості витків в обмотках трансформатора

Дослідне підтвердження закону Бойля-Маріотта

2

2.

Визначення абсолютної і відносної вологості повітря

2

3.

Визначення модуля пружності гуми

2

4.

Порівняння молярних теплоємностей металів

2

5.

Визначення ЕРС і внутрішнього опору джерела струму

2

6.

Возможно вы искали - Реферат: Уровень инфляции

Визначення питомого опору провідника

2

7.

Дослідження залежності потужності та ККД джерела струму від його навантаження

2

8.

Спостереження дії магнітного поля на струм

2

9.

Визначення температурного коефіцієнту опору міді

2

10.

Визначення заряду електрона

2

11.

Визначення кількості витків в обмотках трансформатора

2

12.

Визначення показника заломлення скла

2

13.

Спостереження явища інтерференції світла

2

14.

Вимірювання довжини світлової хвилі за допомогою дифракційної решітки

2

15.

Визначення оптичної сили та фокусної відстані вбираючої лінзи

2

16.

Похожий материал - Реферат: Внутренняя политика России во время правления Путина

Вивчення треків заряджених частинок за готовими фотографіями

2

Лабораторна робота №1 1 (2 години)

Тема Визначення кількості витків в обмотках трансформатора

1 Мета роботи: набути уміння обчислювати коефіцієнт трансформації та кількість витків в обмотках трансформатора.

2 Прилади і обладнання :

2.1 Розбірний трансформатор (дві котушки і залізне осердя)

Очень интересно - Книга: Скарб

2.2 Джерело змінного струму (КЕФ-8)

2.3 Один або два вольтметри на змінний струм

2.4 Дріт для виготовлення додаткової обмотки

2.5 Пуста котушка

2.6 З’єднувальні провідники 4-6 шт.

Вам будет интересно - Реферат: Народне травознавство неоціненний скарб народу живучий голос поколінь

3 Загальні теоретичні положення

Відомо, що електричну енергію зручно і просто передавати від генератора до споживача. Проте воно пов’язано із значними втратами в проводах, внаслідок їх нагрівання. Ефективним шляхом зменшення теплових втрат у проводах лінії передач є одночасне зменшення сили струму зі збільшенням напруги при незмінній потужності струму. Тому передавання електроенергії на далекі віддалі стало можливим лише після того, як П. М. Яблочков винайшов трансформатор. Трансформатор – це пристрій, призначений для перетворення змінного струму однієї напруги U 1 у змінний струм іншої напруги U 2 , але тієї самої частоти.

Малюнок 1 – Схема трансформатора, що підвищує напругу (підвищувальний трансформатор)

Похожий материал - Реферат: О О Могутковський і його заслуги

Трансформатор складається з двох котушок (обмоток), надітих на замкнене залізне осердя. Первинна обмотка вмикається до джерела змінної напруги, а до вторинної обмотки під’єднують користувача електроенергії. За допомогою залізного осердя змінне магнітне поле з першої котушки потрапляє у другу котушку, де збуджується електрорушійна сила (ЕРС) Е за законом електромагнітної індукції:

(1)

Оскільки магнітний потік в середині осердя однаковий у всіх перерізах, то в кожному витку первинної і вторинної обмотках виникає однакова ЕРС індукції - . Отже, якщо первинна обмотка має n1 витків, а вторинна - n2 , то ЕРС індукції Е1 і Е2 в обмотках прямо пропорційні кількості витків у них:

, (2)

К-во Просмотров: 376