Дипломная работа: Бюджетування на підприємстві на прикладі ТОВ "Енергоресурси–7"

ДИПЛОМНА РОБОТА

На тему:

„Поліпшення фінансових результатів підприємства (на прикладі..АКІБ УкрСиббанк..)”

Виконав(ла): студент Безлюдний Микола Валерійович_________

Науковий керівник:

Возможно вы искали - Реферат: Финансовое планирование

д.е.н.(к.е.н.), проф.(доц..)

Василичев Д.В._П.І.Б (Прізвище та ініціали)

Допущено до захисту „___” ____________2008 р.

Завідувач кафедри ______________________ к.е.н., доц. Василичев Д.В.

Нормоконтролер ______________________ к.е.н., проф. Панкова М.О.

Запоріжжя, 2008


ВІДГУК

Похожий материал - Реферат: Акцизы: действенный механизм и проблемы его совершенствования

НА ДИПЛОМНУ РОБОТУ

СТУДЕНТА Європейського університету

(прізвище, ім’я, по батькові)

на тему_______________________________________________________

_____________________________________________________________

Очень интересно - Реферат: Учет операций с негосударственными ценными бумагами в коммерческих банках

за спеціальністю 7.050104 „Фінанси”

1. Актуальність проблеми, що досліджується ______________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

2. Теоретичні засади і методологічні підходи, що використано у дослідженні, глибина аналізу, здійсненого автором ______________________

Вам будет интересно - Реферат: Страхование банковских рисков

_____________________________________________________________

3. Тенденції, що виявлено в дипломному дослідженні ______________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

4. Практична цінність зроблених автором пропозицій і коректність висновків ________________________________________________________

Похожий материал - Реферат: Принципы приватизации имущества государственных предприятий в Украине

_____________________________________________________________

5. Висновок щодо відповідності роботи вимогам написання дипломних робіт у ВНЗ і можливості допуску до захисту ДЕК ______________________

_____________________________________________________________

Науковий керівник

К-во Просмотров: 383